Triam Udom Suksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประกาศผลสอบคะแนน TU87

สถิติการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567


 

 :: ติดต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ::

โทรศัพท์ 02-252-7302 หรือ 02-254-0287 ต่อ 212, 213, 214 และ 103 โทรศัพท์มือถือ 080-018-6341, 063-837-6402

 ID LINE : vichakarn.tu  Line Official : @957yohrx (เฉพาะวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) 


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 87)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330