Triam Udom Suksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาจังหวัด

 

 :: ติดต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ::


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 85)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330