Triam Udom Suksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาจังหวัด

ขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567


 

 :: ติดต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ::


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 87)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330