Triam Udom Suksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด

 

 :: ติดต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ::


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 86)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330