Triamudomsuksa School
Admission
 
เข้าสู่ระบบ
 -   -   -   - 

กรณีผู้สมัครไม่ใช่สัญชาติไทย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 
กรุณากรอกข้อมูลที่ปรากฏ
 
 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564(รุ่นที่ 84)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330