ตารางสอบ

โรงเรียนยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้

ภาคเช้า อนุญาตให้เข้าอาคารสอบ เวลา 8.00 น.
ภาคบ่าย อนุญาตให้เข้าอาคารสอบ เวลา 12.45 น.

แผนการเรียน
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ภาษา-คณิตศาสตร์
  • ภาษา-ภาษา

ข้อมูลสนามสอบและห้องสอบ