ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้

เวลาทำการ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล

ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รับสมัครนักเรียน 2561)
227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330