การเข้าศึกษา

แผนการเรียน
 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. ภาษา-คณิตศาสตร์
 3. ภาษา-ภาษา
ประเภทการรับนักเรียน
 1. โควตาจังหวัด
  การรับสมัครประเภทโควตาจังหวัด
 2. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  การรับสมัครประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ
 3. ความสามารถพิเศษ
  การรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ
 4. สอบคัดเลือกทั่วไป
  การรับสมัครประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 1. ประวัติโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 2. แผนผังโรงเรียน
  แผนผังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 3. ทุนการศึกษา
  ทุนการศึกษา ระเบียบการ และการพิจารณาทุน

ข้อมูลอ้างอิง: การรับสมัครปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 80)