ข่าวสารและประกาศ

แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 พ.ย. 2560 08:39โดยTriam Udom Suksa School


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ย. 2560 00:18โดยTriam Udom Suksa School   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 00:38 ]

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีความประสงค์จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ตามจำนวนเดิมที่ได้รับอนุญาต จำนวน 1,480 คน และมีการรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  1. โควตาจังหวัด
  2. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  3. ความสามารถพิเศษ
  4. สอบคัดเลือกทั่วไป
ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการรตามกำหนดในประกาศของ สพฐ. ทุกประการ สำหรับรายละเอียดจะได้แจ้งในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายปรเมษฐ์ โมลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1-2 of 2