Triamudomsuksa School
Admission
 
เข้าสู่ระบบ
 -   -   -   - 

กรณีผู้สมัครไม่ใช่สัญชาติไทย
รหัสที่ได้รับ
i
กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก รหัสผ่าน คือ รหัสดาวน์โหลดคู่มือที่ได้รับทาง SMS และ/หรือสลิปการชำระเงินของผู้ลงทะเบียน
 
กรุณากรอกข้อมูลที่ปรากฏ
 
 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563(รุ่นที่ 83)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330