Triamudomsuksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

อย่าลืม 1.กรอกใบสมัครออนไลน์ (ตรวจสอบสถานะการสมัคร>การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์)

2.ส่งหลักฐานเอกสารทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาจังหวัด

เอกสารใบรับรองผลการเรียน ประเภทโควตาจังหวัด

ตรวจสอบสถานะการสมัครระบบรับสมัครออนไลน์ คลิ๊กตรวจสอบสถานะการสมัคร


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563(รุ่นที่ 83)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330